top of page

Rotter har en utrolig tilpasningsevne til ulike miljøer og har spredd seg over hele verden, oftest i nær tilknytning til mennesker. Rotter kan gjøre stor materiell skade, og har potensial til å spre sykdom. Den beste forebyggingen mot brunrotter er å fjerne tilgang på mat, samt sikre bygningen slik at ikke dyrene kommer inn. Dyr som kommer inn i hus kan ofte bekjempes med klappfeller.

Viste du at en mus kan ta seg gjennom et hull på 6mm og en rotte trenger en åpning på 12mm til 20mm.

Image by Svetozar Cenisev
Gnagere: Service
bottom of page